บริการรับฝากขาย

Comments: No comments

การบริการผู้ฝากขาย

 1. ให้คำแนะนำในการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม
 2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดูแล และปรับปรุงสภาพห้องชุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขาย บริการติดต่อช่างหากเจ้าของ
  ห้องไม่สะดวกในการติดต่อ คำนวณค่าซ่อมแซมบ้านให้ฟรี
 3. ติดป้ายประกาศขายหน้าทรัพย์สิน
 4. ถ่ายรูปทรัพย์สินเพื่อไปลงโฆษณาใน website ต่างๆ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 50 website ซึ่งมีผู้ดูมากกว่า 1,000 คน
 5. บริการรับฝากกุญแจเพื่อเปิดห้อง และพาลูกค้าผู้สนใจเข้าชมห้องชุด (กรณีผู้ฝากขายไม่สะดวกในการเปิดห้องด้วยตนเอง)
 6. เป็นคนกลางต่อรองราคาให้ทั้ง 2 ฝ่ายพอใจ
 7. จัดทำสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อเกิดการซื้อ-ขาย และดูแลเรื่องเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายให้เป็นที่เรียบร้อย
 8. บริการจัดหาสินเชื่อฟรี ให้กับผู้ซื้อ บริการายื่นกู้ธนาคารฟรี
 9. คำนวณค่าใช้จ่ายในการโอน ได้แก่ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน และอากรแสตมป์
 10. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์และคอยบริการการทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่กรมที่ดิน

คิดค่าคอมมิชชั่น 3% จากราคาที่ขายได้ (ไม่ใช่ราคาที่ตั้งขาย) จ่าย ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน

ความรู้ทั่วไป

เอกสารประกอบในการยื่นกู้ธนาคาร
สวัสดิการ (ข้าราชการ)
-สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า(ของผู้กู้)
-สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
-สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
-ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
-สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
-สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
-ใบผ่านสิทธิสวัสดิการการกู้ ร้อยเปอร์เซ็นต์
-หนังสือรับรองสิทธิ (กบข.)
-บัญชีธนาคารเงินออมทุกบัญชี (ถ้ามี)
ถ้าสมรสใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสด้วย
…………………………………………
พนักงานบริษัทเอกชน
-สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า (ของผู้กู้)
-สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
-สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
-ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
-สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
-สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
-หนังสือรับรองเงินเดือน
-สำเนาโฉนด บ้าน คอนโด สำเนาทะเบียนรถ (ถ้ามี)
-บัญชีธนาคารเงินออมทุกบัญชี (ถ้ามี)
-ถ้าสมรสใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
อีเมล์ : poompuius@gmail.com
โทรศัพท์ : 0813097719, 0855566967
แฟกซ์ : 027365722

Be Sociable, Share!

Leave a reply