ติดต่อเรา

Comments: No comments

          โครงการซิตี้ วิลล่า [City Villa] ตั้งอยู่ที่ถนนลาดพร้าว ซอยลาดพร้าว 130 แขวง คลองจั่น เขต บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วยอาคารสูง 9 ชั้น ทั้งหมด 8 อาคาร มีห้องชุดรวมกันทั้งสิ้นกว่า 1,700 ยูนิต
บนพื้นที่กว่า 15 ไร่

 

การบริการผู้ฝากขาย

 1. ให้คำแนะนำในการกำหนดราคาขายที่เหมาะสม
 2. ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีดูแล และปรับปรุงสภาพห้องชุดเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการขาย บริการติดต่อช่างหากเจ้าของ
  ห้องไม่สะดวกในการติดต่อ คำนวณค่าซ่อมแซมบ้านให้ฟรี
 3. ติดป้ายประกาศขายหน้าทรัพย์สิน
 4. ถ่ายรูปทรัพย์สินเพื่อไปลงโฆษณาใน website ต่างๆ รวมทั้งสิ้นมากกว่า 50 website ซึ่งมีผู้ดูมากกว่า 1,000 คน
 5. บริการรับฝากกุญแจเพื่อเปิดห้อง และพาลูกค้าผู้สนใจเข้าชมห้องชุด (กรณีผู้ฝากขายไม่สะดวกในการเปิดห้องด้วยตนเอง)
 6. เป็นคนกลางต่อรองราคาให้ทั้ง 2 ฝ่ายพอใจ
 7. จัดทำสัญญาจะซื้อจะขายเมื่อเกิดการซื้อ-ขาย และดูแลเรื่องเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการซื้อขายให้เป็นที่เรียบร้อย
 8. บริการจัดหาสินเชื่อฟรี ให้กับผู้ซื้อ บริการายื่นกู้ธนาคารฟรี
 9. คำนวณค่าใช้จ่ายในการโอน ได้แก่ ค่าภาษี ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน และอากรแสตมป์
 10. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ใช้ในการโอนกรรมสิทธิ์และคอยบริการการทำนิติกรรมต่าง ๆ ที่กรมที่ดิน

คิดค่าคอมมิชชั่น 3% จากราคาที่ขายได้ (ไม่ใช่ราคาที่ตั้งขาย) จ่าย ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ที่กรมที่ดิน

ความรู้ทั่วไป

เอกสารประกอบในการยื่นกู้ธนาคาร
สวัสดิการ (ข้าราชการ)
-สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า(ของผู้กู้)
-สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
-สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
-ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
-สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
-สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน
-ใบผ่านสิทธิสวัสดิการการกู้ ร้อยเปอร์เซ็นต์
-หนังสือรับรองสิทธิ (กบข.)
-บัญชีธนาคารเงินออมทุกบัญชี (ถ้ามี)
ถ้าสมรสใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสด้วย
…………………………………………
พนักงานบริษัทเอกชน
-สำเนาทะเบียนบ้านทุกหน้า (ของผู้กู้)
-สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
-สำเนาทะเบียนสมรส(ถ้ามี)
-ใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)
-สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน
-สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน
-หนังสือรับรองเงินเดือน
-สำเนาโฉนด บ้าน คอนโด สำเนาทะเบียนรถ (ถ้ามี)
-บัญชีธนาคารเงินออมทุกบัญชี (ถ้ามี)
-ถ้าสมรสใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสด้วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ
อีเมล์ : poompuius@gmail.com
โทรศัพท์ : 0813097719, 0855566967
แฟกซ์ : 027365722
 

Customer Sales and Serevice


คำแนะนำหรือการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับ City Villa หรือบริการด้านต่างๆท่านสามารถติดต่อได้ที่
อีเมล์ : poompuius@gmail.com
โทรศัพท์ : 0813097719, 0855566967
แฟกซ์ : 027365722
 

Mailing Address


211/20 ซิตี้วิลล่าคอนโด ซอยไดร์ฟอินสแควร์ 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10310
 

Map


Be Sociable, Share!

Leave a reply